Beleg in Seniorenflats

Uw geld op vandaag een degelijke meerwaarde bezorgen is absoluut geen gemakkelijke zaak. Beleggen op de beurs is risicovol, kasbons, spaarrekeningen,… anderzijds brengen bitter weinig op. "Vastgoed" bezorgt u het beste rendement en de toenemende vergrijzing maakt onze comfortabele Seniorenresidentie tot dé ideale belegging van de toekomst. Of u er zelf gaat wonen, of het verhuurt, deze investering rendeert!

Beleg in uw persoonlijke toekomst!

Een goede belegging

Het is niet evident om vandaag een goede belegging te vinden voor uw zuurverdiende spaarcenten, de bankcrisis, wisselvallige beurs, lage intresten, steeds duurdere prijzen,… We wensen ook in de toekomst onze levenstandaard te behouden, daarom moeten we ervoor zorgen dat onze centen een hogere waarde hebben dan vandaag en we weten waar naar toe morgen. De huidige lage rentes scheppen bovendien een gunstig klimaat voor de enige weloverwogen belegging, die u mooie zekerheid biedt, met name een belegging in onze Seniorenflats.


Garantie op een zorgeloze toekomst

Een investering in onze Residentie kan ook voor u persoonlijk een garantie bieden op een mooie, rustige en zorgeloze toekomst.

Beheer in eigen handen

Het eigen Verhuur- en Uitbatingsteam van Residentie "Leiedam" zal instaan voor het beheer en organisatie van alle diensten. Indien u onze bewoner wordt, zijn wij uw wakend oog op de geleverde service, diensten en kwaliteit.

Investeren in ecologisch en duurzaam wonen

Ecologisch en duurzaam wonen is iets wat langzaam maar zeker een norm wordt in onze samenleving. Niet onbelangrijk is het feit dat dit ecologisch en duurzaam wonen op termijn ook een financiële bonus biedt. In de Residentie "Leiedam" zijn de gebouwen geïsoleerd volgens de hoogste normen, wat leidt tot lagere energierekeningen zodat u meer overhoudt voor de dingen die echt belangrijk zijn voor u.


Terug naar boven

Waarom investeren in vastgoed voor "senioren" en onze Residentie "Leiedam"!

Nakend tekort – Vraag groter dan aanbod

De statistieken liegen er niet om: tegen 2019 zullen 2.300.000 mensen in België ouder dan 65 jaar zijn, we krijgen een tekort van ongeveer 120.000 aangepaste flats. Wij bieden u de oplossing: investeer nu in Residentie "Leiedam" waar bewoners zorgeloos kunnen leven in alle comfort en veiligheid.

De toenemende vergrijzing van onze maatschappij zorgt voor een hogere nood aan verzorging en opvang. De actueel gebouwde flats voor senioren zijn ruimschoots onvoldoende. Dit zorgt er vandaag voor dat de vraag reeds groter is dan het aanbod, hiervan vormen de vele en lange wachtlijsten het onbetwistbare bewijs.

Vastgoed blijft!

Een investering in vastgoed is de beste belegging die u vandaag kan in overweging kan nemen. Vastgoed blijft en biedt u een mooie zekerheid! U neemt een weloverwogen beslissing en zeker geen overbodige risico's zoals mogelijks wel het geval is bij een belegging op de beurs, in bepaalde fondsen, aandelen of kasbons,…

Vaste waarde en stijgende meerwaarde

Een Seniorenflat betekent niet enkel een vaste waarde, maar het nakende tekort betekent onmiddellijk ook een garantie op een stijgende meerwaarde en hoog rendement!

Trouwe vaste huurders

Senioren die de kans krijgen om in onze flats zonder zorgen te kunnen leven, blijven gemiddeld 8 jaar. Bijkomend zijn wij ervan overtuigd dat onze kwalitatieve dienstverlening en het eigen beheer tot stabiele huurders zal leiden.

Hoog huurrendement

Hoge huuropbrengsten verzekerd!
Wij geven u graag toelichting bij uw persoonlijk bezoek.


Terug naar boven